Anna Piątek

Anna Piątek jest studentką studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. W ramach stypendium ERASMUS+ studiowała na Universita degi Studi di Genova. W latach 2018-2019 była aktywną członkinią Studenckiego Koła Naukowego antyRAMA, gdzie współorganizowała warsztaty dla studentów (modelarskie: modelON oraz warsztaty z obsługi frezarki: archi_bombka). Obecnie jest członkinią SKN eco_SYSTEM, z pomocą którego miała możliwość udziału w wielu wydarzeniach poruszających temat relacji człowiek-środowisko-architektura (m.in. XIX Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, Open Dialogues on Climathe Change).

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE