Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Jak będzie wyglądać rynek w Mielcu? Zwycięska koncepcja studentów Politechniki Śląskiej

01 marca '22

Zespół projektowy z Politechniki Śląskiej w składzie: Anna Piątek, Adrianna Popielarczyk, Iga SoczawaKrystian Wrona zwyciężył w ogólnopolskim konkursie studenckim na opracowanie projektu koncepcyjnego terenu rynku przy ul. Sandomierskiej w Mielcu. Nagrodzona koncepcja proponuje harmonijne połączenie nowego, zielonego rynku z istniejącym rynkiem miejskim. W tym pomóc ma nowa nawierzchnia placu targowego, ciągi komunikacyjne, parkingi i duża ilość zieleni.

Celem ogólnopolskiego konkursu pt. Rewitalizacja Rynku przy u. Sandomierskiej w Mielcu, ogłoszonego w ubiegłym roku przez Gminę Miejską Mielec było wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu tzw. zielonego rynku przy ulicy Sandomierskiej w Mielcu. Projekt konkursowy miał udostępnić mieszkańcom przestrzeń rynku, zapewnić wygodne miejsca sprzedaży w siedmiu pawilonach, zaproponować gastronomię oraz toaletę miejską. Koncepcja zagospodarowania placu miała uwzględniać również miejsca rekreacyjne, elementy małej architektury, zieleń oraz oświetlenie terenu. Ważne było przekształcenie drogi od północnej strony terenu na ciąg pieszo jezdny oraz przeprowadzenie analizy ilości miejsc parkingowych.

Projekt zielonego
rynku w Mielcu

projekt studentów Politechniki Śląskiej zwyciężył w konkursie na projekt terenu rynku w Milecu

© Anna Piątek, Adrianna Popielarczyk, Iga Soczawa, Krystian Wrona

główna nagroda dla studentów Politechniki Śląskiej

Konkurs miał charakter jednoetapowy, zamknięty i był skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych, kierunków architektura i urbanistyka. Swoje koncepcje nadesłały cztery zespoły z Wydziałów Architektury Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej. Prace oceniała komisja w składzie: Jacek Wiśniewski (prezydent Miasta Mielca), Paweł Pazdan (pierwszy zastępca prezydenta), Andrzej Jędrychowski (naczelnik Wydziału Inwestycji), Waldemar Wiącek (naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji), Anna Snowiec (kierowniczka Referatu Zieleni), Piotr Rożnał (inspektor Wydziału Inwestycji), Czesław Czyrny i Wacław Świerczyński (przedstawiciele rady Osiedla Klińskiego). Największe uznanie konkursowej komisji i pierwszą nagrodę otrzymał zespół z Politechniki Śląskiej w składzie: Anna Piątek, Adrianna Popielarczyk, Iga Soczawa i Krystian Wrona.

Praca została doceniona za przystępną rewitalizację obecnej przestrzeni, przeorganizowanie komunikacji oraz połączenie nowo projektowanego placu z istniejącym rynkiem miejskim, oraz wprowadzenie do dotychczas „martwej” przestrzeni dużej ilości zieleni — czytamy w uzasadnieniu komisji konkursowej.

Projekt zielonego
rynku w Mielcu, plan zagospodarowania

autorzy zaproponowali m.in. przeorganizowanie dotychczasowych kierunków komunikacji

© Anna Piątek, Adrianna Popielarczyk, Iga Soczawa, Krystian Wrona

bezpieczny plac targowy

Koncepcję zagospodarowania terenu studenci podzielili na kilka kategorii. Zespół zdecydował się na przeorganizowanie dotychczasowych kierunków komunikacji — zmianę kierunku jazdy na ulicy Szerokiej oraz wprowadzenie czytelnych i bezpiecznych ciągów pieszych. Autorzy zaprojektowali przejścia dla pieszych, będące kontynuacją osi poszerzonych ścieżek. Ważne było także uporządkowanie miejsc parkingowych umieszczonych w pasach jezdni oraz zaproponowanie nowych rozwiązań dla wystawców i handlarzy. Przeznaczone dla nich miejsca parkingowe autorzy umieścili pod zadaszeniem, jako kontynuację strefy sprzedaży. Pozostałe, ukośne miejsca parkingowe pokryte zostały nawierzchnią przepuszczalną, porośniętą trawą. Ponadto architekci zaproponowali dwie stacje rowerów miejskich wraz ze stacją obsługi i narzędziami, umieszczoną w pasażu zadaszonego placu targowego.

Projekt zielonego
rynku w Mielcu, schemat

tylną elewację budynku, przylegającą do placu przeznaczono pod ekologiczny mural

© Anna Piątek, Adrianna Popielarczyk, Iga Soczawa, Krystian Wrona

powtarzalny moduł i meble miejskie

Całą powierzchnię placu targowego studenci przeorganizowali w taki sposób, aby nawiązać charakterem oraz zastosowanymi wykończeniami do znajdującego się w pobliżu rynku miejskiego. Poszerzyli także zakres opracowania i wprowadzili powtarzalny moduł oraz meble miejskie w postaci wielofunkcyjnych schodów. Moduł pozwolił na harmonijne uzupełnienie założenia różnymi rodzajami zieleni, takimi jak łąki kwietne czy trawy pampasowe. Zaproponowano również nasadzenie rodzimych gatunków drzew, które zapewnią cień w słoneczne dni. Jako kontynuację pierzei ulicy 3 Maja wprowadzono budynek toalety miejskiej.

Projekt zielonego
rynku w Mielcu, przekrój pawilonu

strefa handlowa to półotwarty pasaż handlowy z zielonym dachem ekstensywnym

© Anna Piątek, Adrianna Popielarczyk, Iga Soczawa, Krystian Wrona

półotwarty pasaż handlowy

Zespół zdecydował się na przeorganizowanie dotychczasowej strefy handlowej, projektując ją jako półotwarty pasaż przekryty zielonym dachem ekstensywnym.

Takie rozwiązanie pozwoliło na zaprojektowanie miejsc parkingowych, będących jednocześnie częścią magazynową dla sprzedawców. To umożliwi im podawanie towarów bezpośrednio z bagażników samochodów — tłumaczą autorzy.

Stanowiska wystawowe zorganizowano wzdłuż długiej lady w formie litery L, przeciętej ciągami komunikacyjnymi. Po zewnętrznej stronie, od środka planu znajduje się dodatkowa lada, która podczas wydarzeń może zostać przekształcona w bar. W celu zniwelowania przeciągów, odizolowania od hałasów dobiegających z otoczenia oraz zapewnienia optymalnej temperatury wewnątrz pawilonu, w niektórych miejscach architekci wprowadzili ściany z lameli porośnięte winoroślami, które pełnią funkcję ogrodów deszczowych. Umożliwiają one odprowadzanie wody deszczowej z utwardzonej powierzchni placu.

Projekt zielonego
rynku w Mielcu, widok z lotu ptaka

architekci chcą, aby plac był jak najbardziej zielony i ekologiczny

© Anna Piątek, Adrianna Popielarczyk, Iga Soczawa, Krystian Wrona

zielony, ekologiczny plac

Ważnym założeniem młodych architektów, było takie zaprojektowanie nowej odsłony placu, aby ten stał się jak najbardziej zielony oraz ekologiczny. Aby tego dokonać, wprowazone zostały niecki chłonne wzdłuż parkingów oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Sandomierską. Pośród licznej zieleni rozmieszczono domki dla owadów i małych ssaków, takich jak jeże. Tylną elewację budynku, przylegającą do placu przeznaczono pod ekologiczny mural przedstawiający mapę mieleckiej starówki. Jak zapewniają studenci specjalna technika oraz użyte farby mają oczyszczać powietrze. Natomiast na samym szczycie budynku umiejscowiono budki dla ptaków — głównie jerzyków.

Miasto właśnie rozpoczęło poszukiwanie wykonawcy — wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego przygotowuje postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE