Anna Wojtynia

Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, interesującą się w szczególności społeczną rolą architektury. Otaczającą mnie przestrzeń odbieram z dużą wrażliwością. Pracując nad projektami mam na uwadze fakt, że chociaż architektura wpływa na znajdujących się w niej ludzi w pierwszej kolejności poprzez to co widzialne, jest to konkretna przestrzeń, składająca się z elementów, których kompozycja wpływa na człowieka na poziomie wszystkich zmysłów. Kierowana tą ideą, szukam głębszych związków przestrzennych, a w swoich projektach zawsze proponuję rozwiązania unikatowe dla danego kontekstu. Poza architekturą interesuję się sztuką, literaturą i fotografią, która jako medium odkrywania miasta, zawsze budziła moje zainteresowanie. Uwielbiam poszerzać swoje horyzonty i stale szukam nowych wyzwań. Dzielenie pasji z innymi napawa mnie jeszcze większym entuzjazmem, a przebywanie blisko natury jest dla mnie równie ważne jak aktywność fizyczna. Wolny czas spędzam na sporcie, nauce francuskiego i słuchaniu mądrych ludzi.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE