Barbara Jamróz

Studentka 3 roku na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Uczestniczka półrocznej wymiany do Politecnico di Milano kierunku School of Architecture,
Urban Planning and Construction Engineering
Podczas projektowania szczególną uwagę stara się zwracać na rozwiązania proekologiczne.
Dba o to, by projekty, nad którymi pracuje, były nie tylko estetyczne, ale także
nienaruszające przestrzeni naturalnej.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE