Dziyana Matsiashuk

Pochodzi z Białorusi, obecnie mieszka w Krakowie. W 2018 roku zaczęła studiować architekturę w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, gdzie uczyła się języka polskiego oraz przedmiotów kierunkowych. Obecnie studentka czwartego roku architektury na Politechnice Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki.

Członkini koła naukowego „PercepcjA” zajmującego się psychologią architektury. Laureatka głównej nagrody w konkursie dla studentów II roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej „Elektromobilność — dom albo gra z sześcianem” w 2021 roku. Również w tym roku otrzymała wyróżnienie w konkursie „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie”.

Studencka ambasadorka na Politechnice Krakowskiej. Pomaga młodszym kolegom z zagranicy, opowiadając o tym, jak wyglądają studia i życie na PK.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE