Edyta Wysocka

Urodziłam się 11 października 1998 roku w Jarosławiu. Obecnie mieszkam w rodzinnym domu w Piwodzie. Mój tata Krzysztof jest emerytowanym weteranem wojskowym, mama Krystyna jest instruktorką Domu Kultury. Mam cztery siostry oraz jednego brata. W latach 2004-2011 uczęszczałam do szkoły podstawowej w Piwodzie im. Jana Pawła II .
W latach 2011-2014 kontynuowałam naukę w gimnazjum publicznym w Piwodzie. Jednocześnie w 2010 roku uczyłam się gry na instrumencie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu kończąc pierwszy stopień w 2014 roku. Kolejny etap edukacji rozpoczęłam w Zespole Szkół Drogowo Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu w 2014-2017. Jednocześnie uczyłam się rysunku w Instytucie Architektury i Sztuki w Rzeszowie. Po pomyślnym zdaniu matury w 2017 roku oraz egzaminie wstępnym z rysunku rozpoczęłam naukę na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku architektura, którą ukończyłam z tytułem inżyniera w 2021 roku.
Obecnie rozpoczęłam studia magisterskie na tej samej uczelni. Poza zajęciami staram się rozwijać swoje umiejętności w projektowaniu, ucząc się odpowiednich programów projektowych. Uczęszczałam na konferencje z zakres uarchitektury oraz jestem pasjonatką dobrego designu.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE