Ida Hardt

Ida Hardt od 2017 roku studiowała na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Architektury, gdzie w styczniu 2021 roku obroniła tytuł inżyniera architekta. Projekt, będący tematem pracy inżynierskiej Idy, wziął udział w międzynarodowym konkursie Cocoon, gdzie uzyskał I nagrodę. W lipcu 2022 studentka obroniła tytuł magistra inżyniera architekta. W tym czasie została nagrodzona wyróżnieniem specjalnym w konkursie Kaira Looro 2022, gdzie sędziowie docenili jej koncepcję na dom dziecka w Senegalu. 

Obecnie Ida Hardt rozwija się zawodowo w biurze architektonicznym we Wrocławiu.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE