Julia Giżewska

Studentka Architektury na Politechnice Śląskiej. Współorganizatorka i uczestniczka wystaw artystycznych oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów studenckich. Współautorka artykułów konferencyjnych. Przewodnicząca studenckiego koła naukowego +iKAWA, zajmującego się popularyzacją architektury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaangażowana w działania Instytutu Dokumentacji Architektury (IDA) przy Bibliotece Śląskiej. Interesuje się szeroko pojętą sztuką, a w architekturze poszukuje poetyki miejsca.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE