Kamil Owczarek

Studia architektoniczne na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 2015 roku. W 2017 roku zdobył nagrodę prorektora PK d.s. studenckich dr hab. Marka Stanuszka za projekt architektoniczno-urbanistyczny jednorodzinnego zespołu mieszkaniowego opublikowanego w „Środowisku Mieszka-niowym - Housing Environment”. W tym samym roku wyróżniono go również nagrodą prof. Wacława Serugi, nagrodą kierownika katedry kształtowania środowiska mieszkaniowego prof. Grażyny Schneider-Skalskiej oraz nagrodą studentów Wydziału Architektury PK za projekt domu jednorodzinnego. Poza nauką na politechnice, uczestniczył w licznych warsztatach architektonicznych. Jest współautorem pracy pt. „Współczesne szkło architektoniczne w historycznej zabudowie” wygłoszonej na I. Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów w Bydgoszczy oraz w Sesji Kół Naukowych WA PK i opublikowanej w monografii „Budownictwo zrównoważone. Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze”. Prezentował również badania pt. „Adaptacje historycznych budynków — analiza krytyczna na przykładzie Cricoteki oraz Strzelnicy Krakowskiej” na I. Ogólnopolskiej Sesji Studentów Kół Naukowych w Szczecinie. W 2018 roku wygłosił referat pt. „Przestrzeń publiczna jako katalizator zmian społecznych i ekonomicznych obszaru zainwestowania” podczas VI. Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Arch – Eco w Krakowie.
W ramach programu Erasmus+ studiował na TU Delft, gdzie poznał Aleksandrę i Agnieszkę (współautorki projektu pt. „Składane Schronienie Kryzysowe”). Dyplom inżynierski pod kierunkiem dr hab. Patrycji Haupt obronił na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE