Kamila Boroch

Absolwentka studiów inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie obecnie kontynuuje naukę na drugim stopniu, na kierunku Architektura i Urbanistyka w języku angielskim. Zainteresowana wpływem architektury na jej użytkowników oraz nowoczesnymi rozwiązaniami odpowiadającymi projektowaniu zrównoważonemu. Dodatkowo rozwija wiedzę w zakresie technologii BIM. Od dwóch lat związana jest z kołem naukowym BIMiś, które zajmuje się organizacją wydarzeń i szkoleń związanych z technologią BIM, m.in. corocznej ogólnopolskiej konferencji „Technologia BIM. Konferencja i warsztaty online”, której w 2020 roku została laureatką.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE