Kamila Lorenc-Ptasznik

W roku 2021 obroniła z wyróżnieniem tytuł inżyniera na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Tematem pracy dyplomowej był: „Ogród sztuki — pawilon w historycznym kompleksie klasztornym San Guglielmo w Goleto”. Aktualnie studentka studiów II stopnia na kierunku Architektura ww. Uczelni. Wyróżniona czterokrotnie Stypendium Naukowym Rektora Politechniki Krakowskiej, laureatka konkursów, uczestniczka warsztatów i konferencji międzynarodowych oraz autorka publikacji naukowych.
 
W swoich projektach kieruje się porównaniem architektury do muzyki. Tak jak muzyka potrzebuje ciszy, tak architektura potrzebuje przestrzeni. W architekturze ceni  symbiozę budowli ze środowiskiem naturalnym oraz wpisanie się nowej bryły w krajobraz kulturowy miejsca.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE