Karol Drobniewski

Urbanista, absolwent Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechnice Gdańskiej i Architektury Przestrzeni Kulturowych na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Związany z firmą A2P2 architecture&planning, gdzie zajmuje się projektami masterplanów i przestrzeni publicznych.

Pracuje również jako asystent na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi zajęcia z projektowania urbanistycznego na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Obecnie prowadzi badania na temat podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego i jego wpływu na strefę przybrzeżną Polski.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE