Karol Perkowski

Karol Perkowski ukończył studia inżynierskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2019 roku. Obronił pracę dyplomową pt. „Pijalnia wód zdrojowych w Komańczy” pod przewodnictwem Macieja Miłobędzkiego. Laureat prestiżowego stypendium im. Haliny i Adama Stępkowskich (przyznawanego corocznie dla trójki absolwentów Politechniki Warszawskiej) oraz nagrody MIES WAPW. Podczas studiów swoje doświadczenie zawodowe zbierał w biurach architektonicznych w Warszawie oraz Szwajcarii.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE