Katarzyna Gilek

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z 2018 roku. Jej urbanistyczny dyplom magisterki „Wzgórza Krzesławickie — integracja” (współautorka: Justyna Janowiec) zyskał uznanie w kręgach branżowych i otrzymał trzecią nagrodę krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz trzecie miejsce w VIII edycji „Akademii A&B” . Podczas studiów brała udział w konferencjach, na których wygłaszała prelekcje. Trzy z jej wystąpień zostały opublikowane w monografiach pokonferencyjnych. Zdobywała praktykę w trzech różnych biurach projektowych. Obecnie pracuje jako architektka w międzynarodowej firmie realizującej wielobranżowe projekty, często pod szyldem „sustainable design”. Zdaje sobie sprawę z istotności dobrego graficznego opracowania projektu, jednocześnie płynnie poruszając się w technologii BIM i wielobranżowej koordynacji.
Od kiedy pamięta interesuje ją społeczny wymiar architektury i urbanistyki oraz zrównoważone projektowanie, szczególnie w kontekście rozwoju miast i zrównoważone budownictwo.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE