Katarzyna Janczura

Katarzyna Janczura od 2019 roku kontynuuje studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracuje w warszawskiej pracowni architektonicznej JEMS.

Obroniła pracę inżynierską pt. „Ośrodek rehabilitacyjno- wypoczynkowy w Konstancinie – Jeziornie” — założenie krajobrazowe, ściśle nawiązujące do zabudowy Konstancina.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE