reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Odpoczynek w otoczeniu lasu. Projekt nowego ośrodka w Konstancinie-Jeziornie

23 lipca '20

Katarzyna Janczura z Politechniki Warszawskiej postanowiła ożywić podwarszawską miejscowość Konstancin-Jeziornę. Minimalistyczne założenie modułowe ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego, to dyplom inżynierski wykonany pod kierunkiem Piotra Bujnowskiego.

Ośrodek zaprojektowany przez Katarzynę Janczurę to projekt obejmujący założenie sportowe połączone z fizjoi hydroterapią oraz funkcją noclegową. Umiejscowiony w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, przy granicy miasta Konstancina-Jeziorny, stwarza warunki sprzyjające poprawie zdrowia, wyciszeniu i wypoczynkowi. Charakterystyczna dla miasta zabudowa rezydencjonalna została potraktowana przez autorkę jako punkt wyjściowy do projektu — poddany procesowi redukcji przeistoczył się w minimalistyczne założenie modułowe.

Domki ośrodka
w Konstancine

modułowe domki

© Katarzyna Janczura

modułowe założenie

Studentka potraktowała pracę całościowo, jako założenie krajobrazowe, w którym rozdrobnienie bryły zmniejsza odczuwalną skalę obiektu i pozwala na wpisanie się w otaczającą zieleń lasów sosnowych. Silnie rozczłonowana bryła wydziela przestrzenie zewnętrzne o różnym stopniu prywatności. Jak mówi autorka:

Ortogonalna siatka wraz z przyjętym modułem pozwoliła na zaprojektowanie budynku „bez początku i końca”. Stwarza on wiele możliwości projektowych również po wybudowaniu obiektu, gdy potrzeby użytkowników ulegną zmianie. Modyfikacje nie zaburzą struktury projektu, jeżeli będą opierały się na przyjętych założeniach.

Modułowy projekt

schemat zagospodarowania terenu

© Katarzyna Janczura

Projektowany zespół składa się z trzech części:

  • rehabilitacyjno-sportowej — główna funkcja obiektu obejmuje pływalnię oraz pomieszczenia hydroterapii i masażu. Uzupełniona jest skrzydłem fizjoterapeutycznym z gabinetami lekarskimi.
  • noclegowej — przeznaczonej zarówno na wizyty krótko i długo terminowe. Przewidziane są 24 miejsca noclegowe w pokojach w pełni dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • ogólnej — dostępnej dla wszystkich strefy dziennej z jadalnią, pomieszczeniami wspólnymi i rekreacyjnymi oraz małymi kuchniami. Całość jest uzupełniona strefą wejściową, która swoim obrysem domyka wewnętrzny dziedziniec, będący sercem założenia.

Basen w ośrodku

strefa rekreacyjna — basen

© Katarzyna Janczura

wypoczynek w otoczeniu natury

Dojazd do ośrodka znajduje się zachodniej części działki. Projekt zakłada odseparowanie części noclegowej od strefy dziennej i wejściowej tak, aby zapewnić przestrzenie prywatne blisko natury. W tym wypadku działka została podzielona na dwie części: część zachodnią — dzienną oraz wschodnią — noclegową. Strefy te są oddzielone ciągiem komunikacyjnym biegnącym w osi północ-południe. Domki gościnne części noclegowej zostały umieszczone na ciągach komunikacyjnych. Wraz z odległością od strefy dziennej charakter pokoi zmienia się na bardziej kameralny. Zieleń z otoczenia swobodnie przenika do przestrzeni pomiędzy budynkami. Co drugi domek został ulokowany lustrzanie wzdłuż osi komunikacyjnej. W ten sposób autorka uporządkowała przestrzenie między poszczególnymi skrzydłami, wytwarzając sekwencję zielonych dziedzińców połączonych ze sobą.

przekrój basenu

przekrój założenia

© Katarzyna Janczura

Natomiast część przeznaczona na aktywności fizyczne została wrysowana w taki sposób, by pływalnia znajdowała się wzdłuż pionowego ciągu komunikacyjnego uwydatniającego jej wnętrze. Wzdłuż osi poprzecznej została dołączona część wejściowa i obsługująca strefę sportową — szatnie, natryski, pomieszczenia pomocnicze. Wraz z pływalnią wydziela ona kwartał, do którego dołączono pomieszczenie hydroterapii. Bryły tworzą uskokową ekspozycję południowo-zachodnią.

O nawiązaniu do architektury rezydencjonalnej oraz kluczowym elemencie projektu poczytajcie na kolejnej stronie.

 

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE