Katarzyna Lech

Jestem absolwentką studiów pierwszego stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 2019-2020 byłam stypendystką programu Erasmus+ w CEU Cardinal Herrera University. Podczas studiów inżynierskich włączałam się w działalność kół naukowych, m.in. KN LabDigiFab oraz KN Humanizacja Środowiska Miejskiego, organizując cykliczne wydarzenia ChillOut - Architecture. Interesuję się teorią i historią sztuki, urbanistyką, designem motoryzacyjnym. Staram się podchodzić do projektowania stosując rozwiązania promujące techniki zrównoważonego rozwoju.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE