Kinga Ruszaj

Kinga Ruszaj, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Dyplom pt. Obiekt wystawienniczo-edukacyjny na terenie Muzeum Treblinka wykonała w Katedrze Architektury, Miejsc Pracy, Sportu i Usług, pod kierunkiem dr. Bartosza Dendury.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE