Kornel Kurtys

Studiuję Architekturę od trzech lat, lubię zajmować się zarówno abstrakcyjnymi koncepcjami jak i logiczną architekturą. Gdy projektuję staram się zawszę zwracać uwagę na ludzi, nie chcę żeby projekt służył jakiejś wzniosłej idei albo mojej wizji. Twierdzącą odpowiedź na pytanie czy stojący tam budynek będzie dobry dla ludzi w całym holistycznym znaczeniu tego słowa, uważam za kluczową dla architektury, którą chciałbym tworzyć.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE