Krzysztof Hendel

Krzysztof Hendel jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W latach 2019-2021 był członkiem Samorządu Wydziału Architektury odpowiedzialnym na przygotowanie wydarzeń kulturalnych skierowanych do społeczności akademickiej. Był przewodniczącym studenckiego koła naukowego antyRAMA.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE