Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Relaks i obserwacja ptaków nad Jeziorem Paprocańskim. Projekt Monada z pierwszą nagrodą!

02 września '21

Piotr Gajdka i Krzysztof Hendel z Politechniki Śląskiej zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej zagospodarowania Dzikiej Plaży na Paprocanach w Tychach. Ich projekt Monada stara się spełnić potrzeby mieszkańców Tych, jednocześnie zachowując naturalny charakter otoczenia jeziora.

Celem studenckiego konkursu, zorganizowanego przez Urząd Miejski w Tychach we współpracy z Katedrą Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej było wyłonienie i nagrodzenie najlepszej koncepcji zagospodarowania Dzikiej Plaży w Tychach. Do konkursu wpłynęło 21 prac, z czego jury postanowiło nagrodzić pięć. Przyznano ex aequo dwa pierwsze miejsca  zespołom z Politechniki Śląskiej, pierwszemu w składzie: Piotr Gajdka i Krzysztof Hendel, oraz drugiemu w składzie: Paweł Białas, Kamil Bryłka i Michał Ciebień. Jury przyznałor również trzy wyróżnienia. Wszystkie prace możecie obejrzeć tutaj.

Projekt Monada w Tychach

projekt Monada w Tychach to m.in. kilka kameralnych plaż

© Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel

Autorzy nagrodzonego projektu Monada podjęli próbę pogodzenia potrzeb osób korzystających z Dzikiej Plaży przy jeziorze Paprocańskim oraz wymagań wynikających z chęci utrzymania naturalnego charakteru jeziora, oraz terenów mu przyległych, w szczególności zachowania siedlisk licznie występujących tam ptaków.

opinia użytkowników i wizja lokalna

Pracę rozpoczęliśmy od przejrzenia opinii użytkowników na temat obecnego zagospodarowania i funkcjonowania obszaru. Dzięki nim udało nam się ustalić, jakie grupy ludzi pojawiają się w jego obrębie i co dokładnie tam robią. W ten sposób zebraliśmy również informacje o niedogodnościach, z jakimi się zmagają. W wypowiedziach najczęściej poruszane były następujące problemy: zbyt mała powierzchnia plaż, nieodpowiednia wielkość i wyposażenie punktu gastronomicznego oraz brak stałej przestrzeni koncertowej — mówią autorzy zwycięskiej koncepcji.

Obszar opracowania nad jeziorem Paprocańskim    Plan zagospodarowania terenu jeziora w Tychach

na podstawie licznych opinii i wizji lokalnej autorzy stworzyli projekt Monada

© Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel

W drugim kroku studenci Politechniki Śląskiej przeprowadzili wizję lokalną, co pozwoliło im na rozpoznanie kolejnych kwestii — braku przestrzeni dla licznie pojawiających się nad jeziorem wędkarzy, niedoboru i niewłaściwej lokalizacji toalet publicznych, a także złego stanu oraz przypadkowego rozmieszczenie małej architektury.

małe interwencje architektoniczne

Biorąc pod uwagę postawioną diagnozę oraz listę wymogów, młodzi architekci zdecydowali się przeprowadzić serię małych interwencji architektonicznych. Celem ich działania było polepszenie stanu już istniejącej i lubianej przez mieszkańców przestrzeni publicznej wokół jeziora Paprocańskiego.

Projekt Monada, część gastronomiczna

punkt gastronomiczny ze wbudowaną sceną

© Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel

W projekcie Monada zawarli pomysł urządzenia kilku kameralnych plaż zapewniających intymność ich użytkownikom. Nieopodal nich ulokowali punkt gastronomiczny ze wbudowaną sceną, którą można otworzyć w dowolnym kierunku i wykorzystywać do koncertów plenerowych, kameralnych występów, bądź jako kino letnie. Całość wykonana zostałaby z lekkiej drewnianej, szkieletowej konstrukcji i przykryta ekstensywnym dachem zielonym.

Projekt Monada, rzut budynku gastronomii 

rzut projektowanego punktu gastronomicznego

© Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel

Ponadto autorzy zaproponowali wymianę istniejącej już małej architektury na bardziej nowoczesną, ekologiczną i przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy ścieżce przebiegającej przy zachodnim brzegu jeziora umieścili trzy toalety publiczne, w tym jedną z prysznicem oraz szafkami.

Kino letnie w Tychach

nocą miesjce może zamieniać się w kino letnie

© Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel

Dla wędkarzy odwiedzających Paprocany przeznaczono kilka niewielkich punktów z siedziskami, pozwalających w ciszy i spokoju łowić ryby. Projekt zakłada budowę szerokiego na 4 metry ciągu pieszo-rowerowego, wiaty na rowery, pryszniców dla rowerzystów. Zaproponowano też rozszerzenie powierzchni pokrytej piaskiem na terenie nadbrzeża.

obserwacja ptaków

Co więcej, z uwagi na ekologiczny potencjał południowej części terenu opracowania, na której znajdują się wysokie trawy będące siedliskiem dla wielu gatunków ptaków, autorzy zaprojektowaliśmy kilka punktów obserwacyjnych. Dzięki ambonom możliwe jest przyglądanie się życiu codziennemu zwierząt w sposób, który tego życia nie zakłóca.

Projekt Monada, południowe szuwary i budki obserwacyjne

punkty do obserwacji ptaków to charakterystyczny element projektu

© Piotr Gajdka, Krzysztof Hendel

Wierzymy, że zaproponowane przez nas zmiany nie zakłócą naturalnego charakteru zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego, a jedynie podkreślą jego walory oraz wzbogacą czas, który tam spędzimy — podsumowują autorzy.

  

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE