Martyna Idasiak

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Doświadczenie zdobywała poprzez działalność w studenckich kołach naukowych, na warsztatach oraz kursach w kraju oraz za granicą (A<Festival, Syddansk Universitet). Laureatka konkursu oraz współautorka zwycięskiego pomysłu na zagospodarowanie podwórka w ramach wydarzenia Plac na Glanc 2019 w Katowicach. Autorka pracy inżynierskiej wyróżnionej w ogólnopolskim zestawieniu najlepszych dyplomów artystycznych Dyplomy NFC 2020. Obecnie stażystka w kopenhaskim biurze architektoniczno-urbanistycznym URBAN POWER. Oprócz architektury interesuje się psychologią oraz zrównoważonym rozwojem w kontekście struktur miejskich.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE