Michał Komosiński

Student na kierunku architektura na Politechnice Gdańskiej. W 2020 roku zdobył tytuł inżyniera-architekta. Po obronie dyplomu do stycznia 2021 roku odbywał staż w biurze CITYFÖRSTER w Rotterdamie. Ceni wartość praktyki i doświadczenia w wykonywanym zawodzie. Jego pracę cechuje dokładność i spokój. Potrafi odnaleźć się w wymagającym środowisku i jest gotowy na nowe wyzwania. Zamiłowanie do projektowania poszerza również o design i stolarstwo.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE