Mikołaj Niewęgłowski

Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2020 roku. Laureat konkursów architektonicznych i graficznych (m.in. Pomnik upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, Identyfikacji graficzna BDA-SARP, Dyplom z Archicadem 2020). Swoje doświadczenie zawodowe zbierał współpracując z pracownią WXCA.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE