Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Współczesna osada. Projekt zespołu domków letniskowych w Podkowie Leśnej

06 kwietnia '22

Mikołaj Niewęgłowski z Politechniki Warszawskiej, zainspirowany projektem „Nowych typów domków drewnianych” autorstwa Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy, zaproponował współczesną wersję osady letniskowej. Jako lokalizację wybrał okolicę Lasu Młochowskiego pod Warszawą, a same domki zaprojektował z prefabrykowanych, powtarzalnych modułów wykonanych z drewna.

Prezentowany projekt to praca dyplomowa inżynierska wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Jana Mazura.

W 1926 roku Bohdan Lachert oraz Józef Szanajca wykonali projekt „Nowych typów domków drewnianych” dla pracowników tartaku na terenie podwarszawskiego Lasu Młochowskiego. Zakładano stworzenie kilku typów, z których można by zbudować osadę. Obiekty miały być stworzone z prefabrykowanych elementów w pełni stworzonych w pobliskim tartaku. Z racji dobrego skomunikowania oraz zdrowej i atrakcyjnej lokalizacji w okresie letnim przewidywano wynajmowanie domków. Projekt jednak nie został zrealizowany. Moja koncepcja zakłada pewne nawiązanie do dzieła Lacherta i Szanajcy — wprowadza w treść swojej pracy Mikołaj Niewęgłowski.

Projekt zespołu domków letniskowych w Podkowie Leśnej

projektowana osada znajduje się w Lesie Młochowskim

© Mikołaj Niewęgłowski

współczesna osada

Propozycja absolwenta Politechniki Warszawskiej opiera się na stworzeniu na terenie graniczącym z Lasem Młochowskim współczesnej osady z drewnianych domków budowanych z prefabrykowanych powtarzalnych modułów przygotowanych w pobliskim tartaku. Obiekt miałby analogiczną funkcję do tego planowanego w latach 30. XX wieku.

Projekt zespołu domków letniskowych, PZT

na terenie osady znajdują się domki letniskowe, domek wystawowy i miejsce spotkań

© Mikołaj Niewęgłowski

Funkcja domków pod wynajem wpłynęłaby na rozwój turystyki podwarszawskich miast-ogrodów. Las Młochowski mogłby stanowić alternatywne rozwiązanie dla osób chcących wyciszyć się poza Warszawą niekoniecznie wybierając odległe kierunki — dodaje autor.

Projekt przewiduje zagospodarowanie poszczególnych domków na: wynajem dwuosobowy, wynajem pięcioosobowy, domek dla opiekuna zespołu, domek wystawowy oraz domek spotkań.

Suma przypadków, nałożone na siebie zdjęcia

nałożone na siebie zdjęcia makiety

© Mikołaj Niewęgłowski

sposób na gęsto zalesioną działkę

Koncepcja to zabawa twórcza Mikołaja z poszukiwaniami pomysłów na zagospodarowanie gęsto zalesionej działki. Jej wynikiem jest logiczny proces umożliwiający tworzenie organicznych kompozycji na dowolnej, gęsto zalesionej działce. A jak tego dokonać? Założona przez autora ilość budynków o wytypowanych kubaturach została rozrzucona na makiecie lasu w postaci modeli w skali 1:100. W ten sposób domki zawsze układały się między przeszkodami naturalnie. Czynność tą architekt powtórzył sto razy. Następnie zdjęcia każdego z wyników autor nałożył na siebie, pozwalając na analizę oraz wykluczenie występujących anomalii. Ostatecznie spośród wszystkich układów wybrał numer 74, jako najbardziej uśredniony, a budynki zostały połączone krzywą, której kształt został odwzorowany w postaci ścieżki. Jak uważa autor, otwarta forma procesu umożliwia przeniesienie projektu również na inne działki, a każdy może stworzyć swój układ poprzez wykonanie rzutu.

Projekt zespołu domków letniskowych, elewacje

domki przybrały prostą, geometryczną formę

© Mikołaj Niewęgłowski

modułowe domki

Zewnętrzna forma domków nie próbuje być na siłę inną, nie różni się od starych chatek, znajdujących się w okolicy lasu. Konfrontuje prostą geometrię z organiczną strukturą lasu. Tak jak działka znajduje się na styku lasu i miasteczka, tak w projekcie motyw ten powielany jest w architekturze. Linia ścieżki przeplata się tu z twardymi podziałami prefabrykowanych budynków oraz drzewami — tłumaczy architekt.

Chatka typ 2

budynki są bejcowane lub malowane na czarno

© Mikołaj Niewęgłowski

Omawiane domki zostały stworzone z modułów wyznaczonych przez dwie połączone ramy o rozstawie 1,5 metra. Takie założenie pozwoliło na wykreowanie dwóch typów obiektów: dwu- oraz czteromodułowy. Pozostałe projektowane budynki są wariacjami modułów uszczuplonych o odpowiednie warstwy lub ściany. By uczytelnić założenie, konstrukcja budynków wysunięta została na zewnętrzną stronę ścian. Przestrzeń między słupami i belkami zajęta jest przez drewniane ząbkowane panele. Każdy zewnętrzny element budynku jest bejcowany lub malowany na czarno.

 Chatka typ 1, rzuty  Chatka typ 2, rzuty

rzut domku typu 1 i typu 2

© Mikołaj Niewęgłowski

skupienie na naturze

Domki mieszkalne spełniają podstawowe funkcje. W projekcie autor zawarł: miejsce do przygotowania jedzenia, toaletę, sypialnię oraz pokój dzienny z widokiem na las. Większy budynek wyposażony jest w dodatkowe łóżka oraz toaletę. Obrana przez architekta idea zakłada aby wnętrze domków, skupione było na naturze. Przez przeszklenia w parterze widać wyłącznie drzewa, natomiast okna na piętrze skierowane są na korony drzew. Wnętrzem domków rządzą geometryczne podziały — podstawowy moduł ma wymiary około 5 na 3 metry. Każde wyznaczone pomieszczenie lub podział stanowi połowę znajdującego się tego obok. Dodatkowo pod skosami na piętrze przewidziano montaż szafek, natomiast pod schodami jest schowek.

Projekt miejsca spotkań w proponowanej osadzie

miejsce spotkań znajduje się pod zadaszeniem opartym na słupach

© Mikołaj Niewęgłowski

wystawa i miejsce spotkań

Na terenie osady autor przewidział również miejsce na ekspozycje. Proponowana wystawa znajdująca się pod zadaszeniem będzie pełnić funkcję informacyjną, prezentującą projekt Lacherta i Szanajcy, historię Podkowy Leśnej, informacje o lesie oraz informacje o projektowanym założeniu. Pod zadaszeniem wydzielono cztery strefy, które będą mogły zostać zagospodarowane przez plansze i obiekty przestrzenne. Obiekt jest doświetlony przez szczelinę między ścianą a dachem, zapewniającą miękkie przejście światła i cienia.

W podobny sposób Mikołaj zaprojektował „zadaszone miejsce spotkań” oraz pomieszczenie gospodarcze. Miejsce spotkań przewidziane jest dla osób wynajmujących domki, gdzie w większym gronie mogą spędzić czas, na przykład grillując. W tym wypadku zadaszenie spoczywa jedynie na słupach, tak by zapewnić widok na cały zespół od wewnątrz.

  

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE