Milena Szymczak

Milena Szymcza tytuł inż. arch. zdobyła na Politechnice Wrocławskiej, gdzie obecnie kontynuuje studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka w języku angielskim. Swoje zainteresowanie technologią BIM rozwija jako członek zarządu Koła Naukowego BIMiś, z którym realizuje szkolenia i warsztaty, takie jak ogólnopolska konferencja „Technologia BIM online”, w której brała także aktywny udział jako prelegent. Laureatka wielu konkursów, między innymi zeszłorocznej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów i Architektów w zadaniu „Rzeka, która łączy”.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE