Radosław Bielucy

Elblążanin, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Stypendysta programu Erasmus+ na Escuela Técnica Superior de Arquitectura w Madrycie. Pasjonat historii swojego miasta i regionu. Pracę dyplomową magisterską napisaną pod kierunkiem dr Agnieszki Błażko pt. „Rola kolei jako elementu infrastruktury turystycznej na przykładzie Kolei Nadzalewowej” obronił w 2020 roku. Obecnie odbywa staż we francuskim biurze projektowym.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE