Aleksandra Szczębara

Studentka studiów magisterskich kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Aktywnie działająca w organizacjach studenckich WA PWr – Samorządzie Studenckim i Kołach Naukowych. Chętnie bierze udział w warsztatach projektowych jako uczestniczka, ale też pomaga w ich tworzeniu. W wolnym czasie podróżuje i chodzi po górach. Podczas pracy nad projektami skupia się przede wszystkim na kontekście, aspektach ekologicznych i społecznych.

Architektura & Biznes – artykuły