Alicja Jaroszek

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, z urodzenia Gdańszczanka. W wolnych chwilach miłośniczka fotografii i sztuki. Swoją inwencję artystyczną ogranicza jednak do „dwuwymiarowej przestrzeni”, łącząc wiele technik malarskich, z plastycznością rysunku oraz szczegółowością i lekkością grafiki.

Wystawy autorskich prac oraz wernisaże w Warszawie, Gdańsku i Białymstoku utwierdziły Alicję
w przekonaniu o słuszności wyboru swoich priorytetów. Dodatkową motywacją stały się osiągnięcia
w ogólnopolskich konkursach, w tym między innymi 2. miejsce w konkursie „Szkice Architektoniczne” na Międzynarodowych Targach BUDMA w Poznaniu. Wybrany przez NOT – Federacje Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Gdańsku, projekt cyklu okładek dla krajowych wydawnictw technicznych zainicjował współpracę z kolejnymi wydawnictwami.

Jak twierdzi: „Kompromis artystycznego porywu i pragnienie tworzenia w wymiarze rzeczywistym, prowadzi mnie w przestrzeń architektury”.

Realizowane projekty architektoniczne, zarówno w ramach studiów, jak i prac konkursowych nie są potwierdzeniem jedynie doskonałego opanowania narzędzi komputerowych. U podstaw każdego jej projektu leży odręczny szkic – projekcja analitycznego sposobu postrzegania, kojarzenia i syntezy („formy i obrazu”). Nieskrępowana technika, wizjonerska spontaniczność i użyteczna kreatywność, to słowa klucze dla jej projektów!

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
Windy domowe SHIRO LIFT – prosta instalacja bez dużych przeróbek. Realizacja i doradztwo
Arbiton - innowacyjna klasyka
COLOREX LIFT – polski producent i projektant własnej marki dźwigów