Dominik Puchałka

Student Architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Interesuje się architekturą okresu PRL-u oraz twórczością architektów projektujących w tamtym okresie. W swoich projektach szczególną uwagę zwraca na odczucia, jakie wywołują kreowane przez niego przestrzenie oraz ich uniwersalność dla każdego użytkownika. Równie ważna jest dla niego relacja pomiędzy architekturą a środowiskiem naturalnym, którą stara się uwzględniać w procesie projektowym. W wolnym czasie zgłębia teorię formy otwartej oraz idee architektury zrównoważonej, co stanowi dla niego dodatkowe źródło inspiracji.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE