Filip Starzomski

Nazywam się Filip Starzomski. Jestem jeszcze na początku swojej edukacji architektonicznej, stąd nie mam sprecyzowanego głównego obszaru zainteresowania związanego z architekturą, jednakże przy każdej możliwej okazji staram się poszerzyć swoją wiedzę o nowe zagadnienia oraz zdobyć nowe umiejętności. Poza architekturą fascynuje mnie estetyka związana ze zjawiskami zachodzącymi w popkulturze, a w każdą zimę staram się wybrać w góry, aby oddać się swojemu drugiemu hobby czyli snowboardowi.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
Prefabrykaty żelbetonowe dla budownictwa
ZIDA technologie dachów zielonych : zielone dachy, substraty dachowe
Zintegrowane rozwiązania NICE tworzące ekosystem inteligentnego domu