Filip Starzomski

Nazywam się Filip Starzomski. Jestem jeszcze na początku swojej edukacji architektonicznej, stąd nie mam sprecyzowanego głównego obszaru zainteresowania związanego z architekturą, jednakże przy każdej możliwej okazji staram się poszerzyć swoją wiedzę o nowe zagadnienia oraz zdobyć nowe umiejętności. Poza architekturą fascynuje mnie estetyka związana ze zjawiskami zachodzącymi w popkulturze, a w każdą zimę staram się wybrać w góry, aby oddać się swojemu drugiemu hobby czyli snowboardowi.

Velux ArchiTips
ALUPROF