Grzegorz Sygiet

Urodzony w 2003 roku. Aktualnie student I stopnia kierunku Architektury na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent klasy architektonicznej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej. Bierze czynny udział w życiu uczelni. Projekt esc., którego jest autorem wraz z Tytusem Tarczyńskim oraz Wojciechem Rzyczniakiem został wyróżniony w konkursie Museum of Emotions 3 organizowanym przez firmę Buildner. Opiekunem naukowym projektu był dr inż. arch. Jerzy Wojewódka.

Poza architekturą pasjonuje się sportem, podróżami i fotografią.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE