Kamil Bryłka

Kamil Bryłka student Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył Liceum
Ogólnokształcące nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Jego zainteresowania to architektura, szachy, piłka nożna oraz sporty zimowe. Zwycięzca konkursu architektoniczno-urbanistycznego pt. „Patchwork Łódź”.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE