Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nowe przestrzenie publiczne Łodzi. Projekt studentów Politechniki Śląskiej nagrodzony

02 października '20

Paweł BiałasKamil Bryłka, studenci Politechniki Śląskiej zajęli pierwsze miejscekonkursie architektoniczno-urbanistycznym pt. „Patchwork Łódź”. Zadaniem było opracowanie koncepcji projektu przestrzeni publicznych na terenie byłych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera, obejmującej południową część rewitalizacji strefy wielkomiejskiej w Łodzi.

Konkurs organizowany przez Echo Investment był objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi. Zadaniem konkursowym było zaproponowanie nowej jakości przestrzenni publicznych przy rewitalizowanych, dawnych zakładach Karola Scheiblera w Łodzi, gdzie aktualnie powstaje wielofunkcyjna inwestycja Fuzja. Teren wokół dawnych zabudowań kompleksu fabrycznego w okolicy ul. Tymienieckiego powinien otrzymać otoczenie, które wzbogaci przestrzeń o wartości ekologiczne, nowe powierzchnie zadrzewione, kolejne mikroprzestrzenie publiczne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jury spośród 130 nadesłanych zgłoszeń nagrodziło trzy oraz wyróżniło pięć projektów. Komisja doceniła prace za czytelność i minimalizm rozwiązań przy równoczesnym podkreśleniu tego, co istotne — historycznych, liniowych elementów zagospodarowania, wartościowego drzewostanu oraz industrialnego klimatu miejsca.

Zielone przestrzenie
na terenach pofabrycznych

jury przyznało I nagrodę m.in. za czytelne, nasycone zielenią rozwiązanie przestrzeni publicznych

© Kamil Bryłka, Paweł Białas

Jak twierdzi dr. Anna Aneta Tomczak – przewodnicząca jury, zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi:

Konkurs należy uznać za działanie ważne, budujące świadomość młodych ludzi o wartościach poprzemysłowych miasta. W ramach realizacji zadania konkursowego projektowano nowe miejsca, którym przypisano dwa ważne cele: właściwe włączenie nowych przestrzeni w miejski system zieleni publicznej oraz stworzenie nowych miejsc do życia w bezpośrednim sąsiedztwie współcześnie rewitalizowanego zespołu pofabrycznego Fuzja. Osobiście doceniam fakt, że większość prac konkursowych zaproponowała rozwiązania wpisujące się w miasto, kreujące nowe parki niekonkurujące z zabytkową, ceglaną architekturą, a wręcz przeciwnie — wpisujące się nową funkcją i układem przestrzennym w zespół pofabryczny oraz strukturę miasta.

I miejsce dla studentów Politechniki Śląskiej

Pierwszą nagrodę przyznano Kamilowi BryłcePawłowi Białsowi z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej za czytelne, nasycone zielenią rozwiązanie przestrzeni publicznych w założeniu dawnej fabryki Karola Scheiblera w Łodzi. Jury doceniło prostotęelegancję koncepcji oraz dużą dojrzałość projektową przedstawionych rozwiązań urbanistycznych. Zaproponowany, ogólnodostępny układ pieszy wpisał się w istniejące otoczenie, wprowadzając jednocześnie wertykalne osie kompozycyjne łączące cały zespół pofabryczny.

Wspólne przestrzenie
rekreacyjne

mieszkańcy mogą korzystać z dużych terenów zielonych przeznaczonych do rekreacji i sportu
oraz przestrzeni eksponujących dziedzictwo kulturowe miejsca

© Kamil Bryłka, Paweł Białas

Jak mówią autorzy nagrodzonego projektu:

Udział w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Patchwork Łódź” był dla nas wielkim wyzwaniem. Podczas prac projektowych zmierzyliśmy się z różnymi aspektami takimi jak: dziedzictwo kulturowe miejsca, rola placu w przestrzeni, komunikacja pomiędzy okolicznymi dzielnicami i z centrum miasta, ekologia. Uznaliśmy, że to właśnie istniejąca zabudowa determinuje przestrzeń projektowanych placów. Po dogłębnej analizie tkanki miejskiej i najbliższego otoczenia, wyznaczyliśmy osie komunikacyjne oraz dominanty, które stanowiły trzon naszego podejścia do zadania konkursowego. Wielofunkcyjność zaprojektowanych przestrzeni była dla nas bardzo istotna. Chcieliśmy, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści spotykali się i użytkowali ją zgodnie z własnymi potrzebami. Odbiorcy mogą korzystać z dużych terenów zielonych przeznaczonych do rekreacji i sportu oraz przestrzeni eksponujących dziedzictwo kulturowe miejsca. Projekt był dla nas szansą na propagowanie rozwiązań i idei ekologicznych, tak ważnych podczas rozwoju miast. Zbiorniki retencyjne, które zaproponowaliśmy, są manifestem, mają uświadamiać problem niedoboru wody. Chcieliśmy, aby poza walorami ekologicznymi, zbiorniki pełniły również funkcję użytkowo-kulturową. Zaprojektowaliśmy w nich podesty, na których są eksponowane zabytkowe elementy wyposażenia fabryki. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że połączenie opisywanych aspektów, zostało docenione przez jury.

studenckie projekty nagrodzone

II miejsce
w konkursie „Patchwork Łódź”

II miejsce w konkursie „Patchwork Łódź”

© Szamil Marcin Jachimczyk

Drugie miejsce zajął Szamil Marcin Jachimczyk z Politechniki Warszawskiej. Komisja doceniła przedstawiony w koncepcji, czytelny podział funkcjonalny oraz różnorodność rozwiązań ekologicznych, oraz walory estetyczne i funkcjonale.

III miejsce
w konkursie „Patchwork Łódź”

III miejsce w konkursie „Patchwork Łódź”

© Ernest Białous, Mikołaj Cichański

Trzecie miejsce otrzymał projekt autorstwa Ernesta BiałousaMikołaja Cichańskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nagrodę przyznano za czytelny układ przestrzenny, pełne zachowanie istniejącego drzewostanu oraz wprowadzenie nowych, różnorodnych form zieleni. O każdym z projektów poczytacie w osobnych artykułach.

Ze względu na wyjątkowo wysoki poziom nadesłanych prac oraz spełnienie wszystkich warunków formalnych, jury konkursowe podjęło decyzję o przyznaniu pięciu dodatkowych wyróżnień. Wyróżnione zostały prace autorstwa Małgorzaty Ostrowskiej i Kaliny Kieszniewskiej z Politechniki Łódzkiej, Anny Petrzyk i Agaty Faroń z Politechniki Śląskiej, Katarzyny Lechowskiej i Julii Franeckiej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Aleksandry Stasicy i Julii Pałęgi z Politechniki Wrocławskiej, Karoliny Gabryańczyk i Magdaleny Sikory z Politechniki Wrocławskiej.

 

Paweł Białas wraz z Julią Giżewską i Dominikiem Kowalskiem jest także laureatem regionalnego konkursu International VELUX Award 2020. Ich projekt Teatr światła zyskał uznanie międzynarodowego jury i zwyciężył w kategorii „Badania nad światłem naturalnym”.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE