Małgorzata Guła

Małgorzata Guła, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, autorka pracy magisterskiej pt. Futurystyczny hotel na zrekultywowanych terenach Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Jej praca znalazła się na liście konkursu PWr na Najlepszego Absolwenta i Absolwentkę 2022 roku.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
Architektura miejska z sygnaturą Egoé. Rozwiązanie dla każdej przestrzeni
WSC – oprogramowanie dla budownictwa
Autorskie systemy ścian szklanych i drzwi Glass System Polska