Marta Piórkowska

Marta Piórkowska — obecnie doktorantka w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Studia drugiego stopnia ukończyła zdobywając dyplom z wyróżnieniem na łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Od pięciu lat aktywna zawodowo w branży architektury wnętrz. Prywatnie pasjonatka teorii architektury XX. wieku oraz fenomenologii percepcji.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE