Natalia Dymarska

Absolwentka studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE