Tytus Tarczyński

Urodzony w 2004 roku. Aktualnie student I stopnia kierunku Architektury na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent klasy architektonicznej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej. Bierze czynny udział w życiu uczelni. Projekt esc., którego jest autorem wraz z Grzegorzem Sygietem oraz Wojciechem Rzyczniakiem został wyróżniony w konkursie Museum of Emotions 3 organizowanym przez platformę Buildner. Opiekunem naukowym projektu był dr Jerzy Wojewódka.

Praktykuje w branży architektonicznej jako grafik. Poza architekturą pasjonuje się sportem, podróżami i fotografią.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE