Wiktoria Gocałek

Studentka Architektury na Politechnice Wrocławskiej. Członkini koła naukowego Humanizacji Środowiska Miejskiego oraz redakcji czasopisma studenckiego Format E1, a także podcastu Poczuj architekturę.

Interesuje się projektowaniem architektury społecznie odpowiedzialnej i zaangażowanej, w której przestrzeń jest zaprojektowana uniwersalnie, a potencjalny użytkownik jest traktowany priorytetowo. W swoich projektach szczególną uwagę zwraca na wpływ przestrzeni na jednostkę i humanizację środowiska, w jakim funkcjonuje człowiek. Ważnym aspektem, który stara się uwzględniać w procesie projektowym jest wprowadzanie rozwiązań proekologicznych, mając na uwadze jak istotne jest dążenie do idei architektury zrównoważonej.

Wierzy, że rolą architekta jest proponowanie nowych sposobów przezwyciężania globalnych problemów już na poziomie lokalnym.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE