Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Edukacja do pary z działaniem, czyli troska o planetę na wielu poziomach

28 czerwca '22


W czasach, gdy zmiany klimatu postępują coraz gwałtowniej, zasoby naturalne eksploatowane są do granic możliwości, a anomalie pogodowe odczuwamy jeszcze dotkliwiej, zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa jest równie istotne, co podejmowanie odpowiednich kroków na rzecz ochrony przyrody. Ten cel przyświeca dziś nie tylko różnego typu organizacjom, ale i lokalnym firmom i międzynarodowym koncernom, coraz liczniej wprowadzającym w życie śmiałe strategie środowiskowe. W wyścigu o pozycję światowego lidera w dziedzinie zrównoważonego budownictwa na prowadzenie wysuwa się Grupa Saint-Gobain. W jaki sposób dąży do osiągnięcia zeroemisyjności i angażuje się w edukację klimatyczną?

„Making The World a Better Home” to cel nadrzędny Grupy Saint-Gobain

„Making The World a Better Home” to cel nadrzędny Grupy Saint-Gobain

© SAINT-GOBAIN

Odpowiedzialność za obecne i kolejne pokolenia

Jak wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), sektor budowlany odpowiada dziś za niemal 40% globalnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ekologiczne podejście do produkcji materiałów budowlanych oraz odpowiedzialnego projektowania to bez wątpienia jedne z najbardziej istotnych elementów, które definiują współczesną architekturę. Neutralność klimatyczna obiektów stała się priorytetem zrównoważonego budownictwa, a zmiany w tym kierunku dokonywane są już od kilku lat.

Grupa Saint-Gobain w październiku 2021 roku opublikowała nowy plan strategiczny „Grow&Impact”. Zgodnie z jego założeniami, Grupa ma stać się światowym liderem zrównoważonego budownictwa poprzez wdrażanie pionierskich rozwiązań o wysokiej efektywności, mających na celu poprawę jakości codziennego życia użytkowników budynków, odpowiadając tym samym na globalne wyzwania środowiskowe, społeczne oraz przemysłowe.

– Założenia naszej strategii „Grow&Impact” opierają się na modelu rentownego wzrostu z imperatywem ekologicznie odpowiedzialnego i społecznie zaangażowanego rozwoju – mówi Michał Ciesielski, Dyrektor Marki, Komunikacji i Cyfryzacji Grupy Saint-Gobain w Polsce. – Zróżnicowana gama naszych rozwiązań z zakresu wznoszenia zasobooszczędnych obiektów czy wdrażana od dłuższego już czasu dekarbonizacja procesów produkcji umacnia pozycję Grupy Saint-Gobain jako kluczowego gracza sektora budowlanego. Tytuł lidera oznacza dla nas bycie wzorcem inspirującym do działania oraz pionierem w dziedzinie zrównoważonego budownictwa, który przekształca rynek i mobilizuje inne przedsiębiorstwa do wprowadzania szeroko zakrojonych, prośrodowiskowych innowacji – w imię zapewniania dobrostanu ludziom oraz troski o naszą planetę.

© SAINT-GOBAIN

Co oznacza wdrożenie powyższej strategii w życie? Niższą emisyjność zakładów produkcyjnych i konstrukcji wznoszonych przy udziale wytwarzanych przez firmę rozwiązań, bardziej racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi, łatwiejszy demontaż materiałów, ich recykling, większą efektywność energetyczną budynków, oszczędności finansowe inwestorów i w końcu – większy komfort użytkowania samych przestrzeni.

Wspólnym celem i ambicją Grupy Saint-Gobain jest czynienie planety bardziej przyjaznym do życia miejscem dla nas wszystkich. W myśl „Making the World a Better Home” firma skłania do refleksji, wzywa do reakcji i podjęcia angażujących dyskusji na tematy związane z ochroną środowiska przez nowoczesną architekturę – nie tylko swoich partnerów biznesowych czy zespoły pracowników, ale całe społeczeństwo. Wspomniane wywieranie korzystnego wpływu na zbiorowość, zwracanie uwagi na rolę materiałów budowlanych, jak i samych obiektów architektonicznych w kreowaniu lepszej przyszłości obecnych i przyszłych pokoleń, objawia się również wieloma aktywnie prowadzonymi przez Grupę projektami edukacyjnymi.

Wizja miasta przyszłości oczami młodych

Wizja miasta przyszłości oczami młodych

© SAINT-GOBAIN

Wizja miast przyszłości jest coraz bliżej

Za doskonały przykład niech posłuży mająca miejsce w ubiegłym roku kampania społeczna zatytułowana „Polskie Miasta Przyszłości 2050”, trzon której stanowił cykl rozmów z cenionymi w branży ekspertami – architektami, naukowcami i specjalistami w dziedzinie budownictwa, transportu, klimatu i in. Zaproszeni do udziału w wywiadach goście dzielili się z widzami swoimi wyobrażeniami na temat miast i ich transformacji w perspektywie 30 lat oraz debatowali na temat jakości i specyfiki przestrzeni, w których przyjdzie nam się uczyć, poruszać, mieszkać czy pracować. Zastanawiano się również, jakie zmiany infrastrukturalne będą niezbędne do wdrożenia, by nie tylko sprzyjać mieszkańcom, ale i czynnie wspierać środowisko naturalne.

Zwieńczeniem projektu był raport foresightowy opracowany przez Grupę Saint-Gobain i Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, w którym wybitni futurologowie i eksperci przewidują konkretne scenariusze przyszłości rodzimych miast w oparciu o nasze obecne oraz przyszłe decyzje. Specjaliści w toku swoich badań opracowali także ranking obrazujący przygotowanie kilku największych miast w Polsce na nadchodzące jutro.

Inicjatywa „Polskie Miasta Przyszłości 2050” została niejednokrotnie doceniona i wyróżniona spośród przedsięwzięć prospołecznych i prośrodowiskowych oraz pozwoliła rozpocząć publiczną debatę, która trwa do dziś – jest bowiem kontynuowana w 2022 roku przez środowisko studenckie i koła naukowe Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechnik Warszawskiej i Śląskiej. Bazując na ustaleniach raportu PMP2050 młodzi architekci i inżynierowie opracowali już odrębny raport, w którym na podstawie własnej wiedzy, a także analizy danych zastanych, badań kwestionariuszowych oraz prac warsztatowych dla sprofilowanych grup młodych osób, prognozują przyszłość polskich miast. W publikacji przedstawiono tezy, które mogą spełnić się z wysokim prawdopodobieństwem. Zaprezentowano także kreatywne rozwiązania urbanistyczne i konstrukcyjne podnoszące jakość życia na Ziemi. Raport „Polskie Miasta Przyszłości 2050 oczami młodych” jest już dostępny na stronie www.miastaprzyszlosci2050.pl.

Nagroda złota Liderzy ESG 2021 w kategorii „Program edukacyjny”, za kampanię „Polskie Miasta Przyszłości 2050”

Nagroda złota Liderzy ESG 2021 w kategorii „Program edukacyjny”, za kampanię „Polskie Miasta Przyszłości 2050”

© SAINT-GOBAIN

Wierząc, że przyszłość architektury już teraz spoczywa w rękach młodych specjalistów, Grupa Saint-Gobain priorytetowo traktuje szerzenie wiedzy z zakresu zrównoważonego budownictwa i możliwość jej zastosowania w praktyce. Doskonałym przykład stanowi międzynarodowy konkurs Saint-Gobain Architecture Student Contest, którego finał w tym roku odbywał się w Warszawie. Celem projektu jest zachęcenie studentów architektury z całego świata do zaprezentowania autorskich pomysłów aktywnego ratowania zdegradowanej planety poprzez wdrażanie w życie innowacyjnych technologii oraz materiałów budowlanych, realnie zwiększających efektywność energetyczną budynków i ograniczających emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Wyzwaniem tegorocznej edycji konkursu była rewitalizacja działki zlokalizowanej w sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić własną wizję renowacji obiektu starej fabryki znajdującej się przy ul. Berka Joselewicza, a także zaprojektować dom akademicki usytuowany w pobliżu. Co istotne, stosowane rozwiązania musiały być zgodne z wizją Warszawy neutralnej klimatycznie 2050 oraz strategią #Warszawa2030.

Międzynarodowy konkurs Saint-Gobain Architecture Student Contest

Międzynarodowy konkurs Saint-Gobain Architecture Student Contest

© SAINT-GOBAIN

– O miastach przyszłości oraz krokach, które należy podjąć, by za 30 lat ziścił się pozytywny scenariusz, mówiliśmy także podczas niedawnego szczytu klimatycznego Togetair 2022 – zaznacza Michał Ciesielski. – Podczas wydarzenia braliśmy także udział w debatach, w których opowiadaliśmy m.in. o przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu, roli gospodarki cyrkularnej w ochronie zasobów naturalnych Ziemi oraz naszym wsparciu branży budowlanej w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. W Światowym Dniu Ziemi rozpoczęła się również kolejna edycja projektu Zielona Gospodarka zainicjowanego przez Puls Biznesu, której hasło przewodnie brzmiało „Inwestujmy w naszą planetę”. To idea, która jest niezwykle bliska naszemu celowi „Making the World a Better Home”, nie mogło nas tam zatem zabraknąć – dodaje.

Przyszłość zaczyna się dziś

Postępujące zmiany klimatu wpływają już na niemal każdy aspekt naszego życia, dlatego dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich oraz wdrażanie przemyślanych, proekologicznych rozwiązań przez światowe marki, to nasza wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne – na małą i wielką skalę. Do dbania o klimat warto zachęcać nie tylko w Światowy Dzień Ziemi. Należy bowiem pamiętać, że nie ma alternatywnej planety ani planu B, a każdy dzień przybliża nas do roku 2050, który będzie datą fundamentalną dla światowych gospodarek. Warto zatem iść za przykładem spółek, które dobre samopoczucie, zdrowie i komfort użytkowników stawiają na równi z troską o lepszą przyszłość planety. Oto klucz do osiągnięcia globalnego sukcesu i harmonii z naturą.


===

Więcej informacji na stronie firmy Saint-Gobain Glass w portalu A&B.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE