Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia ze stuletnią tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych oraz prawie siedemdziesięcioletnią funkcjonowania jako autonomiczna jednostka. W swojej historii sięga do 1870 roku, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny.

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około ośmiu tys. studentów, na dwudziestu pięciu kierunkach studiów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE