Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Znamy laureatów konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” dla studentów i absolwentów

16 czerwca '22

Poznaliśmy laureatów konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Finał konkursu miał miejsce 20 maja br. w siedzibie CEMEX w Warszawie. Organizatorem konkursu promującego innowacyjne, zrównoważone rozwiązania dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej, był CEMEX Polska. Wydarzenie wpisuje się w strategię „Future in Action”, której celem jest redukcja emisji CO2 w zakładach CEMEX.

Do konkursu organizowanego przez CEMEX Polska wpłynęło blisko 40 prac inżynierskich, magisterskich i podyplomowych studentów reprezentujących 14 uczelni technicznych z całej Polski. Zakres tematyczny zaprezentowanych pomysłów i rozwiązań przedstawionych w streszczeniach prac dyplomowych był bardzo szeroki i w zdecydowanej większości spełniał kryteria dotyczące zgodności pracy z zakresem i tematyką konkursu. Do drugiego, finałowego etapu zakwalifikowano dziesięć z nich, które wyróżniły się innowacyjnością i oryginalnością tematu oraz co ważne, zostały profesjonalnie i rzeczowo zaprezentowane w nadesłanych materiałach.

Ocena prac finałowych obejmowała m.in. ich poprawność merytoryczną, oryginalność prezentowanych rozwiązań oraz możliwość zastosowania opisanych rozwiązań przez CEMEX. Wszyscy finaliści zaprezentowali swoje materiały przed członkami Jury i Kapituły, w skład których wchodzili przedstawiciele świata nauki oraz CEMEX Polska.

podczas pracy Jury konkursu

podczas pracy Jury konkursu

© CEMEX

Największe uznanie w oczach ekspertów zyskała praca Mateusza Jezierskiego z Politechniki Koszalińskiej, poświęcona „Ocenie stanów granicznych wybranych elementów wykonanych na bazie kompozytów cementowych”. Na kolejnym miejscu ex aequo w konkursie uplasowali się Paulina Dziduch z Politechniki Warszawskiej z pracą „Gospodarka o obiegu zamkniętym w technologii betonu” oraz Krzysztof Duch z Politechniki Białostockiej z pracą „Modyfikacja właściwości kompozytów geopolimerowych z kruszywem z recyklingu betonu z przeznaczeniem na ustrój nośny mostu”. Laureatem III nagrody została z kolei Magdalena Leończyk reprezentująca Politechnikę Białostocką, autorka pracy na temat „Właściwości zapraw normowych modyfikowanych lekkim szkłem sodowo-borokrzemianowym”.

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” to doskonała inicjatywa zwracająca uwagę studentów na potrzebę poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań dla materiałów budowlanych, w celu tworzenia zrównoważonego budownictwa. Gratuluję zwycięzcom, w tym dwojgu absolwentom z Politechniki Białostockiej oraz CEMEX za organizację konkursu, który przybliża współpracę nauki i przemysłu — mówi prof. Michał Bołtryk, Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Laureaci miejsc I–III otrzymali (odpowiednio): 6 tys. zł, 4 tys. zł i 2 tys. zł. Promotorzy wyróżnionych prac również zostali nagrodzeni — połową wysokości przyznanych nagród zwycięzców.

Zielona transformacja to naturalny kierunek rozwoju branży budowlanej. CEMEX Polska aktywnie poszukuje rozwiązań, dzięki którym oferowane przez naszą firmę produkty będą w jeszcze mniejszym niż dotąd stopniu oddziaływać na środowisko. Dużym wsparciem w tym zakresie jest dla nas środowisko akademickie, a prace przesłane na konkurs to doskonały dowód na to, że w młodych polskich naukowcach drzemie olbrzymi potencjał, który warto wykorzystać dla dobra środowiska naturalnego – mówi Tadeusz Radzięciak, Dyrektor Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Członek Zarządu CEMEX Polska.

O konkursie

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” został zorganizowany po raz pierwszy. Jego celem jest wspieranie transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa.

Zadaniem uczestników było przesłanie pracy dyplomowej lub podyplomowej, dotyczącej jednego z wymienionych obszarów: zrównoważony rozwój i gospodarka niskoemisyjna, gospodarka o obiegu zamkniętym, działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja), ekologiczne i innowacyjne rozwiązania materiałowe ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych oraz optymalizacja i poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

Najlepsze prace zostały wyłonione przez Jury i Kapitułę konkursu, którym przewodniczył Rafał Gajewski, Dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska: 

To budujące widzieć tak duże zainteresowanie pierwszą edycją Konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX”. Gratuluję wszystkim finalistom wysokiego poziomu prac oraz świetnych prezentacji przed Kapitułą. Mieliśmy niezmiernie trudne zadanie wybrania zwycięzców, dlatego postanowiliśmy nagrodzić aż 4 prace! Założyliśmy, że konkurs będzie cykliczny i już pracujemy nad kolejną edycją. Mam nadzieję, że będzie to dobra platforma współpracy pomiędzy CEMEX i uczelniami technicznymi w Polsce – dodaje.

W składzie Kapituły znaleźli się:

 • Rafał Gajewski – Dyrektor Pionu Handlowego CEMEX Polska, Przewodniczący Kapituły
 • Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
 • Prof. dr hab. inż. Jan Deja – Prodziekan ds. Współpracy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
 • Iwona Wojtasik – Dyrektor Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi CEMEX Polska
 • Włodzimierz Chołuj – Dyrektor Działu Prawnego CEMEX Polska
 • Michał Grys – Dyrektor Pionu Materiały CEMEX Polska
 • Tadeusz Radzięciak – Dyrektor Pionu Technologii i Produkcji Cementu CEMEX Polska

W składzie Jury Konkursu znaleźli się: 

 • Piotr Górak – Menadżer Działu Doradztwa Technicznego, Przewodniczący Jury
 • Teresa Bonaszewska-Wyszomirska – Menadżer ZJiTB – Zespół Jakości i Technologii Betonu
 • Piotr Karbownik – Menadżer ds. Zarządzania Produktami – Beton i Kruszywa
 • Henryk Radelczuk – Menadżer – Dział Jakości
 • Łukasz Szabat – Menadżer Rozwoju Produktów Specjalistycznych – Beton
 • Piotr Jurczuk – Menadżer Zespołu Rozwoju Sprzedaży – Pion Handlowy

Cele klimatyczne

Konkurs pt. „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” to jeden z przykładów działań zmierzających do realizacji ambitnej strategii firmy pt. „Future in Action”. W jej ramach CEMEX zamierza do 2030 roku zredukować emisję CO2 netto w swoich zakładach w Europie o co najmniej 55%.

Więcej informacji na stronie firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE