PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Jednoczesna praca na rzucie i w przestrzeni 3D? To oferuje ZWCAD Architecture 2021.

01 lutego '21

Programy i aplikacje dla architekta — przegląd 2021 

ZWCAD Architecture 2021 jest wersją programu dedykowaną branży architektonicznej, zawiera w sobie funkcjonalność wersji ZWCAD 2021 Professional oraz wzbogacenie w postaci dedykowanych narzędzi i bibliotek. Program, poprzez narzędzia służące automatyzacji pracy, w znaczącym stopniu przyspiesza projektowanie, w szczególności na etapie koncepcyjnym, gdy zmian w projekcie jest najwięcej.

© ZWCAD

Rozpoczynając pracę, definiujemy ilość kondygnacji projektowanego obiektu oraz zadajemy osie, następnie ustalamy przekrój ścian, fundamentów i stropów — kreślimy zarys konstrukcji budynku. Korzystając z generatora schodów, ustalamy ich biegi. Czerpiąc z bibliotek, wstawiamy gotowe bloki stolarki okiennej i drzwiowej, na końcu tworzymy z pomocą kreatora połać dachową. Program pobierając geometrię obiektów kreślonego rzutu wygeneruje model 3D, a na jego podstawie kolejne rzuty, przekroje oraz elewacje. Koncepcję projektową mamy gotową, teraz konsultacja z Inwestorem i zmiany — nieodłączny zwrot akcji w procesie projektowania.

W ZWCAD Architecture 2021 poprawki projektu to przyjemność. Zespolone wymiarowanie podąża za zmianami dokonanymi w rzucie czy na elewacji. Struktura programu jest parametryczna, więc wszelkie zmiany są zautomatyzowane i znacznie skracają czas kreślenia. Na etapie projektu technicznego ZWCAD Architecture 2021 ułatwia pracę dzięki narzędziom, takim jak: tworzenie zestawień okien i drzwi oraz generowanie zestawienia powierzchniowego pomieszczeń. Można również korzystać z biblioteki symboli architektonicznych oraz bazy architektonicznego wymiarowania, opisywania rzutów czy przekrojów.

© ZWCAD

Użytkowników starszych wersji ZWCAD Architecture w wersji 2021 spotkają następujące nowości:

  • Możliwość ustalania przeźroczystości obiektów we właściwościach lub dla całej warstwy — przydatna funkcja przy tworzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu czy też Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla zobrazowania jeszcze większej różnorodności danych na określonym obszarze.
  • Manager XRefów — okno do zarządzania wszystkimi podkładami typu DWG, DXF, PDF, JPG itp.
  • Formuły w tabeli — dla tworzenia dodatkowych zestawień tabelarycznych mamy możliwość dodawania formuł matematycznych w tabela da obliczenia sumy, różnicy itp.
  • Obsługa monitorów 4K — możliwa praca na monitorach o wysokiej rozdzielczości.


Więcej informacji na stronie Szansa ZWCAD w portalu A&B, a także na stronach https://www.zwcad.pl oraz https://www.programy-cad.pl

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE