BDR Architekci

Pracownia BDR Architekci została założona w roku 2015 przez Konrada Basana, Pawła Dadoka i Marię Roj. Tworzymy projekty architektoniczne dla klientów publicznych i prywatnych. Każde zadanie projektowe traktujemy jako środowisko wytworzone poprzez szereg nawarstwiających się uwarunkowań: przestrzennych, kulturowych, finansowych czy terminowych. W środowiskach tych staramy się odnaleźć najbardziej optymalne i czytelne rozwiązanie – pomysł, który realizujemy mając na uwadze zmieniające się okoliczności. Każdą decyzję projektową konfrontujemy z główną myślą i ideą, która przewodzi projektowi i realizacji. W wyniku tak przyjętej metody pracy, każdy projekt to unikatowe i indywidualne rozwiązanie dopasowane do swojego kontekstu.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE