Superhelix Pracownia Projektowa - Bartłomiej Drabik

W zakresie działalności Superhelix znajdują się głównie projekty architektoniczne i wzornicze w pełnym zakresie – od analizy, przez koncepcję, projekt budowlany, przetargowy aż do wykonawczego i nadzorów autorskich, prezentacje graficzne i marketingowe, strategie sprzedażowe, warsztatowe rysunki i modele trójwymiarowe, prototypowanie i nadzorowanie produkcji. Każdy z tych elementów symbolizuje pojedynczą helisę DNA projektu, połączone razem tworzą Superhelisę.

Architektura & Biznes – artykuły