Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Na Młocinach powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej. To przykład idei i konstrukcji w służbie środowisku

02 sierpnia '21
Dane techniczne
Nazwa: Centrum Edukacji Ekologicznej
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, Lasy Miejskie w Warszawie
Lokalizacja: ul. Papirusów 1/3, Warszawa
Pracownia:
Kwadratura
Powierzchnia: 1170 m²
Kubatura: 4971 m³

Koszt:

14 233 608 zł

Kalendarium:

  • projekt
  • realizacja

 

2020
2024

Do 2024 roku niedaleko Lasu Młocińskiego w Warszawie ma stanąć drewniany parterowy pawilon o powierzchni 1170 metrów kwadratowych. Będzie to siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej, której projekt, na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy i Lasów Miejskich w Warszawie, opracowała pracownia Kwadratura. To kolejne miejsce w stolicy stawiające sobie za cel edukację w temacie środowiska naturalnego. Architekci odpowiedzialni za projekt przekonują, że idee proekologiczne można odnaleźć nie tylko w misji centrum, ale również w koncepcji bryły, która powstanie w technologii CLT.

Centrum Edukacji Ekologicznej będzie kolejnym miejscem w stolicy z misją przekazywania wiedzy z zakresu ekologii. Z zapowiedzi inwestorów i architektów wynika, że będzie mogło korzystać z niego ok. 25 tys. osób. CEE powstanie przy ul. Papirusów 1/3 na Młocinach, nieopodal Lasu Młocińskiego. Z inicjatywą stworzenia centrum wyszły Lasy Miejskie w WarszawieMiasto Stołeczne Warszawa, a projekt wykonała pracownia Kwadratura. Jest on o tyle ciekawy, że nie tylko ideowo nawiązuje do ekologii. Koncepcja bryły została opracowana w oparciu o jedno z ekologicznych rozwiązań, a mianowicie drewnianą konstrukcję CLT.

Co ciekawe, to nie pierwsza koncepcja CEE, która wyszła spod ręki tej pracowni. Pierwszy projekt centrum powstał w 2019 roku wtedy również z inicjatywy Lasów Miejskich w Warszawie. Różnił się jednak od obecnego, choćby powierzchnią bryły. Pierwotny obiekt miał mieć 2520 metrów kwadratowych i składać się z dwóch nałożonych na siebie brył. Realizacja projektu nie doszła jednak do skutku ze względu na ograniczony budżet inwestorów. Budynek trzeba było więc zmniejszyć tak powstała koncepcja parterowego pawilonu z drewna.

nie tylko proekologiczna misja

Siedziba Centrum Edukacji Ekologicznej będzie ulokowana w dwóch budynkach: częściowo w zabytkowej drewnianej leśniczówce i w nowoczesnym drewnianym pawilonie, który zostanie do leśniczówki dobudowany. Parterowy budynek o powierzchni 1170 metrów kwadratowych ma nawiązywać do miejsca, w którym się znajduje, czyli przestrzeni w pobliżu lasu, stąd m.in. wybór drewna jako głównego budulca. Budynek ma charakter zwartej formy. Na wizualizacjach widzimy jakby wyłaniał się z ziemi   co jest efektem podwyższonego terenu.

Centrum Edukacji Ekologicznej z lotu ptaka

wiz.: Kwadratura

Pawilon zostanie wybudowany w oparciu o konstrukcję CLT (cross-laminated timber), czyli z drewna klejonego krzyżowo. Obecnie rozwiązanie to uznawane jest za jedno z najbardziej nowoczesnych i proekologicznych. Drewniane motywy pojawią się również na zewnętrznych ścianach budynku.

Drewno pojawi się nie tylko w konstrukcji, ale również na zewnętrznych ścianach budynku

wiz.: Kwadratura

Architekci z Kwadratury zapewniają, że budynek pod wieloma względami będzie przyjazny środowisku. Ma być również energooszczędny dzięki pompom ciepła czy panelom fotowoltaicznym — będą one stanowić główne źródło ogrzewania bryły. Ważną rolę w projekcie odgrywa roślinność, która m.in. pojawi się na dachu! Będzie on podzielony na dwie części: roślinną i tę przeznaczoną na panele fotowoltaiczne.

Projekt uwzględnia również powstanie deszczowych ogrodów, dzięki którym możliwa jest retencja wody. To jedno z chętnie stosowanych dzisiaj rozwiązań, szczególnie w projektach proekologicznych.

miejsce sprzyjające spotkaniom i edukacji

W środku budynku mają być zaaranżowane przestrzenie sprzyjające spotkaniom i edukacji. Znajdą się tam m.in. sala konferencyjno-warsztatowa dla 85 osób i cztery sale edukacyjne dwie dla dzieci młodszych i dwie dla starszych uczniów. Ponadto, pojawią się biura dla pracowników centrum, szatnie, magazyny, jak również miejsce do przygotowania i spożywania posiłków. Otoczenie, jak i budynek będą dostosowane w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do głównych zadań Centrum Edukacji Ekologicznej będą należeć: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ekosystemu leśnego, zrównoważonej gospodarki leśnej, uświadamianie roli i znaczenia lasów miejskich dla zrównoważonego rozwoju miasta, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu itd. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy szacuje, że rocznie w zajęciach organizowanych w CEE miałoby brać udział 25 tys. osób uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jest to inwestycja niezmiernie ważna dla całej Warszawy i nie tylko. W czasach, gdy zmiany klimatyczne są tak dynamiczne, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa ma wielkie znaczenie dla naszego codziennego funkcjonowania mówiła podczas prezentacji projektu Centrum Edukacji Ekologicznej Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Budowa CEE kosztować ponad 14 mln zł, z czego prawie 10 mln zł ma pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według zapowiedzi Centrum Edukacji Ekologicznej ma powstać do 2024 roku.

W Polsce powstaje coraz więcej przestrzeni nakierowanych na edukację w zakresie środowiska naturalnego. Jednym z nich jest m.in. Pawilon Edukacyjny Kamień, którego projekt i realizacja została doceniona na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych. Za koncepcję odpowiada eM4 Pracownia Architektury Brataniec.

Katarzyna Domagała

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE