PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Dlaczego potrzebujemy „Dachów retencyjnych”?

23 kwietnia '19


Zmieniający się klimat i jeden z jego skutków jakim są lokalne ekstremalne opady deszczu ma destrukcyjne działanie w obszarze miejskim. Powoduje on m.in., iż cały publiczny system kanalizacyjny zostaje w ciągu kilku chwil przeciążony i miejscami zatkany.

Jedną z największych zalet zielonego dachu jest to, że zatrzymuje on wodę i pozwala na spowolnienie spływu wody opadowej (retencja wody). Magazynowanie wody w standardowej konstrukcji zielonego dachu nie może być dowolnie zwiększane, ponieważ większa ilość wody może zaburzyć prawidłowy rozwój roślinności. Dlatego stworzyliśmy „Dach retencyjny ZinCo” który gromadzi dodatkową ilość wody bez wpływu na zieleń w nim posadzoną.

Główną cechą „Dachu retencyjnego” jest gromadzenie od 80l/m2 wody a następnie opóźnienie jej spływu w przedziale czasowym od 24 godzin do kilku dni. Jest to możliwe poprzez zastosowywanie elementu retencjonującego oraz specjalnie zaprojektowanego spowalniacza odpływu nad wpustem dachowym. Jednocześnie nie zrezygnowano z układu gwarantującego napowietrzenie i magazynowanie wody w strefie wzrostu korzeniowego.

Nasz „Dach retencyjny” nie ogranicza możliwości zaaranżowania przestrzeni na dachu. Stworzymy na nim od najprostszych dachów z roślinnością ekstensywną, poprzez ogrody aż do ciągów pieszych i jezdnych.

Czy możemy walczyć z wyspami ciepła w miastach?

Kolejnym skutkiem zmian klimatycznych są bardzo uciążliwe dla mieszkańców obszarów zurbanizowanych tzw. miejskie wyspy ciepła, czyli nadmierne nagrzewanie się powierzchni utwardzonych w wyniku czego w tych obszarach temperatura powietrza znacznie przewyższa tą, która występuje poza nimi.

Naszą odpowiedzią na wyspy ciepła są „Dachy klimatyczne” z maksymalną zdolnością odparowania wody, która powoduje obniżenie się temperatury powietrza. Specjalnie zaprojektowany układ z dodatkowym zasileniem wody oraz dobraną roślinnością pod kątem zwiększonej ewapotranspiracji (odparowania) zapewni ulgę osobom przebywającym w przestrzeni miejskiej podczas gorących i suchych okresów roku. System można zaimplementować na dachach w układzie klasycznym jak i odwróconym do 5° nachylania.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi, którzy przybliżą Państwu zagadnienia związane z najnowszymi układami dachów zielonych i zawsze pomogą wybrać właściwe rozwiązanie.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE