PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Materiały dla izolacji dachów płaskich

22 kwietnia '19


Bauder jako specjalistyczna firma produkująca materiały dla izolacji dachów płaskich, był prekursorem w zakresie budynków z zielonymi dachami, opracowując i sprzedając na rynku pierwszą papę bitumiczną odporną na przerastanie korzeni. Dzisiejszy powrót do rozwiązań ekologicznych, dbałość o zmniejszenie strat energii eksploatacyjnej w budownictwie, sprawiły, że dach zielony staje się normalnością.

Za wykonywaniem tzw. dachów zielonych przemawia wiele czynników m.in.:

 • obniżenie temperatury nagrzania elementów pokrycia dachu (na dachu zielonym maksymalna różnica temperatur nie przekracza 30°C)
 • ochrona newralgicznych elementów (odpowiadających za szczelność pokrycia) przed działaniem niskich temperatur – mrozu oraz promieniowaniem UV
 • zmniejszenie strat ciepła powstające w wyniku zjawisk przewodzenia o ok. 5%, a w wyniku przewietrzania o 5 do 50%
 • zapobieganie mechanicznemu uszkodzeniu, a także zwiększenie ochrony i odporności pożarowej pokrycia dachowego
 • tłumienie hałasu zewnętrznego o 40-50 dB
 • poprawa mikroklimatu poprzez obniżenie temperatury powietrza bezpośrednio nad zielonym dachem o 3-5°C przy równoczesnej regulacji wilgotności względnej powietrza
 • zmniejszenie o ok. 50% ilość wody opadowej odprowadzonej przez kanalizację deszczową w przypadku układów zazielenienia cienkowarstwowych ekstensywnych, a przy warstwie o grubości np. 75 cm zmniejszenie nawet o 90%
 • poprawienie estetyki budynku poprzez dodatkowe zielone miejsca wypoczynku połączone bezpośrednio z mieszkaniem
 • powiększenie czasu eksploatacyjnego elementów pokrycia dachowego nawet 2-3-krotnie ze względu na osłaniające działanie przed czynnikami atmosferycznymi, zewnętrznymi.

Ogrody na dachach zakłada się na stropach, które mogą przenieść dodatkowe obciążenia rzędu 100-450 kg/m2 w zależności od sposobu zazielenienia konkretnego dachu.

Zazielenienie intensywne

Systemy intensywnego zazielenienia dachów dają niemal nieograniczone możliwości kształtowania zieleni i przy prawidłowym wykonaniu dachy mogą być użytkowane jako ogrody. Przy wyborze odpowiedniego układu zazielenienia intensywnego istotne są wymagania stawiane warstwie drenażowej – jaka jest zdolność gromadzenia wody, jaki jest dopuszczalny ciężar, czy warstwa ta musi nadawać się pod ścieżki dla pieszych, czy będzie także stosowana pod ciągi jezdne.

Dzięki czterem różnym rozwiązaniom systemowym możliwe staje się stworzenie różnorodnych form użytkowych – od łąk aż po uprawę drzew:

 • płyta odsączająca i zasobnik wody Bauder Wasserspeicherplatte – WSP 50 lub 75 – płyta wykonana z polistyrolu; jej zdolność gromadzenia wody przyczynia się do efektywnego nawodnienia warstwy wegetacyjnej, nadmiar wody zostaje szybko i pewnie odprowadzony systemem drenażowym
 • element drenujący i zasobnik wody DSE 60 – drenaż wytrzymały na ścisk.
 • intensywne miejsca zazielenienia w połączeniu z pasmami dla ruchu kołowego projektowane są często na garażach podziemnych; element drenujący i gromadzący wodę DSE 60, dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie, moż być stosowany na całej powierzchni takiej części budowli; wypełniony specjalnym betonem nadaje się nawet pod ciężarówki, spodnia strona elementu zaprojektowana jest w taki sposób, że posiada duże powierzchnie styczności z podłożem, co znacznie rozkłada nacisk i chroni przed punktowym obciążeniem hydroizolacji
 • płyta drenująca Bauder Dränplatte DP 50 – inteligentny drenaż – dzięki znajdującemu się na spodniej stronie systemowi kanałów płyta DP 50 we wszystkich obszarach zazielenienia i ciągów dla ruchu pieszego sprawia, że nadmiar wody jest odprowadzany w sposób wydajny; równocześnie dzięki jej niewielkiemu ciężarowi możliwe jest zwiększenie grubości substratu roślinnego przy dachach o niewielkiej rezerwie wytrzymałości na obciążenie i stworzenie w ten sposób dodatkowej przestrzeni dla korzeni, drenaż mineralny – ekologiczna alternatywa” mają one dodatkową zaletę – możliwość spiętrzania wody w warstwie drenującej.

Zazielenienie ekstensywne 

Na takim dachu sadzi się rośliny o najniższych wymaganiach wegetacyjnych, które samodzielnie się rozwijając, dostosowują się łatwo do zmiennych warunków wegetacyjnych. Zazielenienie to jest korzystne cenowo, nie wymaga dodatkowego nawadniania i specjalnej pielęgnacji. Nie jest przeznaczone do stałego użytkowania – chodzenie po dachu możliwe jest w celu konserwacji i kontroli.

Po wyborze i określeniu rodzaju zazielenienia, należy dobrać odpowiedni układ warstw zielonego dachu. Modelowy układ warstw takiego dachu to:

 • warstwa roślinna – wegetacyjna
 • warstwa filtracyjna
 • warstwa drenująca
 • warstwa zabezpieczająca
 • warstwa rozdzielcza i ślizgowa
 • warstwa odporna na przerastanie korzeni, jest to również warstwa wodoszczelna.

Pod tymi wszystkimi warstwami muszą znaleźć się warstwy szczelne dachu (różnego typu), termoizolacji (o odpowiedniej grubości spełniającej wymogi termoizolacyjności dachu) oraz samej konstrukcji dachu. Współczesne rozwiązania materiałowe umożliwiają wykonanie zielonego dachu z roślinnością ekstensywną przy masie 1 m2 na poziomie 10-30 kg co praktycznie umożliwia wykonanie dachu zielonego na prawie każdej konstrukcji dachu w tym lekkiej, o stosunkowo niedużej nośności. Systemowe rozwiązania techniczne opracowane i sprawdzone eksploatacyjnie przez producenta całego systemu dachu zielonego BAUDER umożliwiają wykonanie zielonego dachu przy bardzo zróżnicowanych spadkach połaci.

Oferta techniczna firmy BAUDER zawiera specjalne rozwiązanie techniczne umożliwiające zazielenianie dachów stromych nawet o spadku do 35°. Dach zielony wymaga odpowiedniej pielęgnacji oraz okresowej konserwacji. Najmniej tego typu zabiegów wymagają zazielenienia ekstensywne, 1-2 razy w ciągu roku. Ze względu na niezwykle ważne zagadnienia związane z szczelnością dachu, koniecznym jest stosowanie tylko firmowych systemów renomowanych producentów, sprawdzonych rozwiązań oraz materiałów, przy wyjątkowej staranności i kontroli jakości wykonywanych robót.

Całkowity system BAUDER dachów zielonych posiada wieloletnią gwarancję producenta.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE