Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Fabryka Pełna Życia

18 kwietnia '19

Znamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu dawnej fabryki obrabiarek „Defum” — Fabryki Pełnej Życia.

Konkurs ogłoszony w ubiegłym roku przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich miał na celu wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, która uwzględniałaby kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

W składzie jury konkursu byli: Henryk Zubel (SARP), Wojciech Czyżewski (Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji i Komunikacji Społecznej, przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia — Miasto Dąbrowa Górnicza), Alicja Kowalska (przedstawiciel strony społecznej — Miasto Dąbrowa Górnicza), Marcin Lis (przedstawiciel środowiska naukowego — Miasto Dąbrowa Górnicza), Marlena Wolnik (SARP), Piotr Średniawa (SARP) i Henryk Piątek (SARP).

1.nagroda

Konkurs, a co za tym idzie zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, wygrała pracownia ANALOG Piotr Śmierzewski. Jak czytamy w uzasadnieniu jury „nagrodę przyznano za wysoki poziom warsztatu urbanistycznego, uwidocznionego w przedstawionych rozwiązaniach. Praca w interesujący sposób w oparciu o potencjał miejsca kreuje nowy obraz śródmieścia Dąbrowy Górniczej”. Jury za szczególnie wartościowe uznało układ przestrzenny oparty o sekwencję czterech zróżnicowanych placów, stworzenie zewnętrznej przestrzeni o odpowiednich proporcjach i charakterze odmiennym od reprezentacyjnego charakteru placu Wolności i ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki „Defum”, a nie obok niej.

2.nagroda

Drugie miejsce jury przyznało pracowni M.O.C. Architekci za „prawidłową dyspozycję przestrzenną, budującą nowy kwartał miejski w oparciu o istniejąca tkankę poprzemysłową, integrację przestrzeni obszaru Fabryki Pełnej Życia, strefy między PKZ a placem Wolności oraz obszaru parku Hallera”. Sędziowie zwrócili również uwagę na wprowadzone obwodowo nowe obiekty kubaturowe, które umożliwiają realizację różnych scenariuszy w ramach rewitalizacji tego terenu.

3.nagroda

Trzecią nagrodę przyznano pracowni Heinle, Wischer und Partner Architekci. Jury nagrodziło projekt za „dobry poziom warsztatu urbanistycznego oraz wykreowanie czytelnego, przekonującego układu przestrzennego”. Jak podkreślają sędziowie, na szczególne uznanie zasługuje propozycja rozwiązania rejonu placu Wolności, która w czytelny i zdyscyplinowany sposób łączy obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową.

Wyróżnienia

W konkursie przyznano dwa równorzędne wyróżnienia dla koncepcji proponowanych przez Inicjatywę Projektową i Studio Projektowe i Wzorcownia „Narada” Wiesław Michałek, a także wyróżnienie honorowe dla pracowni D+P Architektura Paweł Skóra.

oprac. red.

na podstawie materiałów prasowych
Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Katowicach.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE