Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Farby proszkowe IGP-DURA®xal – estetyczna elewacja z niepowtarzalnym charakterem

12 lutego '21

Farby proszkowe IGP-DURA®xal.
Kolor nowoczesnej architektury


Fasada budynku jest jego największą wizytówką i odpowiada za pierwsze wizualne wrażenie obserwatora. Kolor, zaraz obok kształtu bryły i rozmiarów, jest jego podstawową cechą. Szykowne matowe powierzchnie, podobnie jak inne klasyczne rozwiązania, wciąż pozostają w modzie, choć współczesne fasady to często więcej niż stonowana elegancja.

Zachwycające elewacje.
Najnowsze trendy kolorystyczne

Projektowanie kolorystyki bu­dynków nie pozostawia dzisiaj praktycznie żadnych ograniczeń. Szeroka gama farb proszko­wych IGP-DURA®xal oferuje klasyczne, sty­lowe powłoki oraz najnowsze trendy kolo­rystyczne w głęboko matowym wykończe­niu. Farba pozwala również uzyskać wygląd anodowanej powierzchni na aluminium, stali i odlewach metalowych.

Ponadprzeciętna odporność i niespotykana trwałość

Elewacja to również pierw­sza warstwa ochronna budynku, której klu­czową cechą jest odporność na nieprzewidy­walne warunki atmosferyczne. Powłoka fasa­dowa powinna spełniać najwyższe standardy, tak aby użytkownik jak najdłużej cieszył się pierwotnym wyglądem budynku. Właśnie dla­tego IGP-DURA®xal oferuje najwyższą wy­trzymałość i stabilność koloru. Charaktery­zuje się również doskonałą zdolnością do czyszczenia, co znacznie ułatwia konserwa­cję powłoki, zwiększając jej żywotność.

Łatwe czyszczenie elewacji to także kwe­stie ekonomiczne, które są nie mniej waż­ne od estetyki i wytrzymałości. Powlekanie proszkowe oferuje wiele zalet w porównaniu z lakierowaniem ciekłym, m.in. oszczędność czasu i pieniędzy. Zoptymalizowana formu­ła IGP-DURA®xal („Typ L”) daje możliwo­ści wypalania farby proszkowej począwszy od 180°/20’ oraz charakteryzuje się wysoką stabilnością odzysku, co w efekcie oznacza prostą i efektywną aplikację.

Ratusz VolketswilRatusz VolketswilRatusz Volketswil

Ratusz Volketswil - elewacja wykończona farbami proszkowymi IGP-DURA®xal

© IGP Pulvertechnik

IGP-DURA®xal 42 „Typ L”

Rozwiązanie to jest zaawansowanym roz­winięciem przetestowanych wysokoodpor­nych na warunki atmosferyczne, głęboko matowych farb proszkowych produkowa­nych na bazie kopolimerów akrylowych i pig­mentów odpornych na promieniowanie UV. Produkt uzyskał aprobatę II klasy Quali­coat, co potwierdza jego wyjątkową wy­trzymałość. Innowacyjna kombinacja spo­iwa zapewnia wyjątkową trwałość połysku, doskonałe własności powłoki i odporność na chemikalia.

IGP-DURA®xal 4601 „Typ L”

Stylowe, głęboko matowe powierzchnie to również propozycja dla przemysłowego sektora wzornictwa i sektora premium. IGP-DURA®xal 4601 „Typ L” to zoptymalizo­wana powłoka proszkowa do zewnętrznych zastosowań przemysłowych wymagających odporności na działanie czynników atmosfe­rycznych. Farba spełnia wysokie wymagania dekoracyjne obiektów takich jak obudowy lamp, wyświetlacze, sprzęt sportowy, urzą­dzenia elektroniczne i komunikacyjne.

Gwarancja jakości dla Państwa bezpieczeństwa

Idealna fasada to połączenie estety­ki, wytrzymałości i wydajności stosowa­nych materiałów. Spełnienie tych warun­ków gwarantują atrakcyjne oraz wytrzyma­łe powłoki. Firma IGP spełnia te wymagania i udziela długoterminowych gwarancji dla konkretnych projektów architektonicznych. Równie niezawodne własności oferują far­by proszkowe do zastosowań we wzor­nictwie przemysłowym, nadając szla­chetny wygląd elementom dekoracyjnym.

 

Więcej informacji na stronie firmy IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o. w portalu A&B oraz na igp-powder.com.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE